Translate

Tuesday, May 26, 2015

מלח הוא רע

אנשים כמו מלח אבל מלח יכולים להיות רעים.ההיסטוריה של אשת אחיינו של אברהם היא דוגמא טובה.

היא נמלטה פסק דינו של סדום. היא צריכה להתמקד באלוהים, כדי למנוע את פסק הדין.

אבל היא הולכת לכיוון הלורד אבל היא החליטה שהחטאים של העולם היו חשובים יותר.

יש הרבה אנשים שהיו לי הזדמנות לעקוב אחרי ה '. אבל האנשים האלה יהיו לדחות את אלוהים ויש לי פסק דינו של אלוהים בחייהם.

החטאים שנראים טוב, חטאים אלה ידריכו את אדם לגיהינוםבראשית 19:26

 וַתַּבֵּ֥ט אִשְׁתּ֖וֹ מֵאַחֲרָ֑יו וַתְּהִ֖י נְצִ֥יב מֶֽלַח

No comments:

Post a Comment