Translate

Monday, May 25, 2015

Mayroon ka ng karunungan?

Maaari mong malaman kung ang isang tao ay may karunungan. Ang kultura ay maaaring makakita kung ikaw ay matalino o tanga.

Ang mga aksyon ay dumating mula sa puso ng tao.

Kung ang isang tao ay ginagabayan ng Bibliya at pagkatapos ay ang mga pagkilos na ito ay mapagkakatiwalaan. Ang Biblia ay nagbibigay ng karunungan sa sangkatauhan, kung ang tao ay nagnanais na maging matalino.

Nais kong sundin ang Bibliya. Ang mundo mock sa Biblia ngunit ang mundo ay nagkakaproblema. Kapag mayroon akong ang Bibliya sa aking puso pagkatapos ko maiwasan ang mga problema ng mundong ito.

Ang isang tao ay maaaring magpasiya na maging mangmang. Kung ang isang tao na tanggihan ang Bibliya pagkatapos na ang tao ay gumawa ng mga bagay na kamangmangan.

Kung ang isang tao na maging isang siguradong pagkatapos tanggihan ang Diyos at ang Bibliya.Kawikaan 14:33

 

 Sa isip ng may unawa ang nananahan ay karunungan,
ngunit ang mangmang ay walang kaalaman.

No comments:

Post a Comment