Translate

Saturday, May 2, 2015

הכח הוא כאן

אם יש לי אדם ממלכה אז המלך שרוצה יש אנשים רבים במדינה. אם יש יותר אנשים אז יש לי המלך יותר מסים. עם מסים, המלך יהיה יותר כסף.
המלך יכול להיות צבא עם הרבה אנשים. אם אין אף אחד בארץ אז הצבא יהיה חלש.
אם נסיך יש כותרת אבל אף אחד לא לשלוט אז נסיך שאין להם כוח. הנסיך יכול להיות אגו גדול אבל האגו לא נותן שום כוח.
אנשים רוצים להיות כוח בחיים האלה. ישנם שתי ממלכות בעולם הזה. ממלכה אחת היא עם ישו.
ישו הוא אמצעים להכנת והוא יכול לתת כוח. אדם צריך לחזור בתשובת מחטאיהם ואחרי ישוע. ישו מת על הצלב כדי שנוכל לחוות אותו.
המאמין לא יכול להיות עשיר בעולם הזה, אבל הוא מוסמך בחיים קשים זו.
יש ממלכה אחרת. ממלכה זו נשלטת על ידי השטן. נראה כי השטן הוא בשליטה. אז אנשים יבואו בעקבות המערכת השטנית. אנשים יסרבו המוביל של אלוהים ועיקבו אחרי השטן.
זה קל לעקוב אחרי השטן. יש אגו גדול ומסרב לחזור בתשובת מחטאי. יש שטן האדם אבל כאשר האדם שמת. אז האדם שמעולם לא היה לי כוח בחיים האלה והם הולכים לגיהינום.משלי 14:28


 בְּרָב־עָ֥ם הַדְרַת־מֶ֑לֶךְ וּבְאֶ֥פֶס לְ֝אֹ֗ם מְחִתַּ֥ת רָזֹֽון

No comments:

Post a Comment