Translate

Thursday, May 28, 2015

Ang dakilang bansa

Mga tao ay nais na manirahan sa isang malaking bansa. Mayroong maraming mga ideya na nagsusulong ng isang mahusay na kultura.

Ang nakakalungkot ay ang maraming tao ay tanggihan ang mga mahusay na ideya.

Ang kultura ng mundo ay tanggihan ang mabuti at sundin ang mga kasamaan.

Ay nagbigay sa atin ng Diyos na karunungan sa Bibliya. Sinasabi ng Bibliya pag-aasawa, mga sahod, mga ugali at maraming iba pang mga paksa.

Ang isyu ay na ang sangkatauhan ay galit sa katotohanan. Pagkatapos ng kanilang mga kasalanan ay sirain ang kultura.

Ang mga tagasunod ni Jesus ay kailangang isumite sa Diyos. Kung ang mga mananampalataya ay hindi sumunod sa Panginoon, at pagkatapos ay ang kultura ay hindi sumunod sa Panginoon.

Ang mga mananampalataya ni Hesus ang mga pangangailangan upang igalang ang Diyos.Kawikaan 14:34

Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan,
ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan.

 

No comments:

Post a Comment