Translate

Wednesday, May 6, 2015

Ang galit ng mga tao

Alam ng lahat na ang buhay ay hindi perpekto kaya ang mga pagsubok na humadlang sa ating mga kaluluwa. Kapag ang isang tao ay bigo pagkatapos na ang tao ay maaaring maging galit o may self-control.

Ang makasalanang kalikasan ay maging galit. Kung ang isang tao ay kontrol ng makasalanang kalikasan pagkatapos ng galit ay magaganap.

Pangangailangan upang bigyan ang kanilang mga kaluluwa sa Panginoon ng sangkatauhan. Kapag ang Panginoon ay nasa puso ng isang tao at pagkatapos ay ang taong iyon ay magkakaroon ng bunga ng Diyos.

Kung mayroon kang mga isyu sa galit pagkatapos kailangan mong sumuko sa Panginoon.

Si Jesus ay namatay sa krus at napagtagumpayan ang kamatayan. Kung ang isang tao ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan at sumunod kay Jesus. Pagkatapos na ang tao ay pupunta sa langit. Kung ang isang tao ay may Jesus pagkatapos ay bagong puso nila.Kawikaan 14:29

 

  Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan,
ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan.

No comments:

Post a Comment