Translate

Wednesday, May 20, 2015

Ang magandang buhay

Ang mga taong nais ang magandang buhay. Ang mundo ay itaguyod ang kanilang mga kasalanan. Maraming mga tao ay humingi ng matapos ang kasamaan ng mga ideya ng kultura. Tila na ang mga tao na ang mga kasalanan ay hindi parusahan para sa kanilang mga pagkilos. Ngunit ito ay may paghatol sa taong iyon.

Ang sangkatauhan ay isang makasalanan na nangangailangan ng isang pagpasensiyahan. Si Jesus ay namatay sa krus at napagtagumpayan ang kamatayan. Kung ang isang tao ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan at pagkatapos ay ang taong iyon ay galit sa kanilang mga kasalanan. Ang taong iyon ay pagnanais na parangalan ang Panginoon.

Ang dugo ni Jesus ay i-save ang kanyang mga tao.

Kung ang isang tao ay isang tagasunod ni Jesus ang mga pangangailangan upang igalang ang Panginoon na ang tao ...Kawikaan 14:32

Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan,
ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan.

 

No comments:

Post a Comment