Translate

Tuesday, May 12, 2015

להגיע לשלום עולם

אנשים אוהבים שלום, כי אדם יכול לישון בלילה. יש הרבה אנשים שאין להם שלום ולכן הם רוצים את המצב הזה של מוח.
אנשים מנסים להגיע לשלום בגישות שונות. אני מבין את החיים קשה כדי שאנשים שותים בירה ומשתכרים. זה לא יביא שלום בחייו של אדם.
אנשים ינסו להשיג שלום בשימוש בסמים. השימוש בסמים הוא רק זמני ויש לב ריק בתוך משתמש בסמים.
אנשים ינסו להשיג שלום בבידור. בידור לא יכול להביא את השלום נצחי בלב.
ישו יביא שלום ללב. אם אין לי האדם ישו, אז אין שלום.
הטבע החוטא יהרוס את הנשמה. קנאה היא מלך בטבע החוטא. קנאה תפגע כל נפש. התרופה היא ישו.
האנושות היא חוטא. אנו נידונים לגיהינום. אנחנו תוקפים את אלוהים בעולם הזה. אז אנחנו צריכים לחזור בתשובת מחטאינו ואחרי ישוע. ישו מת על הצלב והמוות כבש. שוב, אנחנו צריכים תשובה להשגת שלום בלבנו.משלי 14:30

 חַיֵּ֣י בְ֭שָׂרִים לֵ֣ב מַרְפֵּ֑א וּרְקַ֖ב עֲצָמ֣וֹת קִנְאָֽה

No comments:

Post a Comment