Translate

Friday, May 15, 2015

העניים זקוקים לסיוע

הנושא של העניים הוא דיון משותף. יש הרבה אנשים שאין להם כסף ואנשים רוצים לעזור. אני מאמין שאנשים יכולים להיות בוז כלפי האנשים העניים.

אדם יכול להציע כל תכנית לעניים ולא להפוך את עניי העבודה עבור התכנית. זה מראה זלזול בעניים.אדם עני צריך לפתח מיומנויות שתעזורנה להם בחיים.אדם צריך לא רק לתת מתנות אלא גם לגרום לאנשים לעבוד על המתנה.

אדם לא יכול שלא להציע תכנית לאנשים העניים. יש זמן לתוכניות עבור העניים.

זה דורש חוכמה מאת ה '.

ישו אוהב את העניים. אנחנו צריכים לאהוב את העניים. אז אנחנו צריכים לקבל את ישו בלבנו ואז לאפשר אלוהים שינחה אותנו.הבעיה היא שהאנושות תהיה דברים על מחשבותיהם מבוססות. אנחנו צריכים דברים מבוססים על התנ"ךמשלי 14:31

 עֹ֣שֵֽׁק־דָּ֭ל חֵרֵ֣ף עֹשֵׂ֑הוּ וּ֝מְכַבְּד֗וֹ חֹנֵ֥ן אֶבְיֽוֹ


No comments:

Post a Comment