Translate

Tuesday, May 26, 2015

Ang asin ay masama

Mga taong tulad ng asin ngunit asin ay maaaring maging masama. Ang kasaysayan ng pamangkin ng asawa ni Abraham ay isang magandang halimbawa.

Siya ay tumakas sa hatol ng Sodoma. Siya ay kinakailangan upang tumutok sa Diyos upang maiwasan ang paghuhukom.

Ngunit siya ay naglalakad patungo sa Panginoon ngunit siya ay nagpasya na ang mga kasalanan sa mundo ay mas mahalaga.

Mayroong maraming mga tao na nagkaroon ng isang pagkakataon upang sumunod sa Panginoon. Ngunit ang mga taong ito ay tanggihan ang Diyos at may hatol ng Diyos sa kanilang buhay.

Ang mga kasalanan na tila magandang, mga kasalanang ito ay gagabay sa isang tao sa impiyerno.
Genesis 19:26

Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya't ito'y naging isang haliging asin.

 

No comments:

Post a Comment