Translate

Tuesday, March 25, 2014

Mula sa bibig

Ibinigay ng Diyos ang sampung utos kay Moses. Ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay sa pakikipag-ideya na upang maintindihan sa pantao term. Sinabi ng Diyos ang Kanyang paglikha kinuha anim na araw at hindi anim na bilyon-bilyong taong gulang. Ito ay sumang-ayon sa Genesis kabanata isa dahil sumusuporta sa Bibliya sa Bibliya. Ito ay dapat manirahan sa haba ng araw ng paglikha.

Ito ay hindi ang tao na ipinahayag ang langit at lupa ay nilikha sa anim na araw ngunit Diyos sa bato tablet.Exodo 20:11

 Anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin.

 

Exodo 31:17-18

 17 Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel, at ito'y mananatili habang panahon. Sapagkat sa loob ng anim na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ako sa ikapitong araw."

               18 Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa Bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng Kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat.

 

No comments:

Post a Comment