Translate

Monday, March 24, 2014

האישה היפה ביותר

אנשים מדברים על הנשים היפות ביותר. אני לא שופט נשים לפי המראה שלהם, אבל הרבה אנשים עושים.

אני מאמין שהאישה היפה ביותר בכל זמנים היא חווה. היא האמא של כל האנושות.

התנ"ך מלמד כי האנשים הראשונים במקרא הוא אדם וחווה. גברים לא יכולים ללדת ילדים ולכן ערב הוא אמו של המין האנושי.

אתה לא רואה את אבולוציה בספר בראשית. אלוהים הוא שקרן, אם אדם הוא לא האדם הראשון.

אלוהים בראתי סוגים. אלוהים ברא את בני אדם כבני אדם. בני אדם לא נוצרו מבעלי החיים, אך בדמותו של אלוהים.בראשית 3:20

  וַיִּקְרָ֧א הָֽאָדָ֛ם שֵׁ֥ם אִשְׁתֹּ֖ו חַוָּ֑ה כִּ֛י הִ֥וא הָֽיְתָ֖ה אֵ֥ם כָּל־חָֽי

No comments:

Post a Comment