Translate

Thursday, March 20, 2014

Nagsasalita ang mga salitang kamatayan at buhay


Naniniwala ako na salita ay makapangyarihan. Maaari naming sumpa sangkatauhan o maaari naming pagpalain sangkatauhan.

Maraming tao sundin ang mga makasalanang kalikasan kaya sila ay sumpa ibang mga tao. Sila ay mang-insulto dahil ang mga ito ay kinokontrol ng makasalanang kalikasan. Ang may poot tao ay puksain ang sangkatauhan. Ang taong ito ay mainit ang ulo at walang galang.

Mayroon kaming maraming mga walang galang tao sa mundo na ito. Maraming mga programa i-promote ang ideyang ito. Ito ay tinatawag na tsismis.

Kailangan ng malinis na puso sangkatauhan. Kailangang makipag-usap sa pag-ibig at katotohanan Ang malinis na puso. Ang Banal na Espiritu ay maaaring magdala ng isang bagong puso sa sangkatauhan. Maraming mga beses, ang isang tao ay maaaring magkaroon ng isang marumi puso pagkatapos ay ang tao ay magkakaroon ng malinis na puso.

Si Kristo ay namatay sa krus at kung kamuhian natin ang ating mga kasalanan pagkatapos ay maaari naming i-pabalik sa Diyos. Ang isang tao na may isang bagong puso ay kamuhian ang kasalanan ng tsismis.

Ang tagasunod ni Jesus ay kailangang suriin ang mga puso. Minsan ang madilim na puso ay nais na bumalik kaya sila ay nagsasalita ng masamang salita dahil ang puso ay puno ng kasalanan. Ang tagasunod ni Jesus ay kailangang magsisi.Kawikaan 11:9

 Ang labi ng walang Diyos, sa iba ay mapanira,
ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa.

No comments:

Post a Comment