Translate

Thursday, March 13, 2014

העולם יש צרות, אנחנו יכולים להימנע מכך

אנחנו יכולים לקרוא את החדשות באינטרנט. החדשות היא רעות ויש להם את חיינו בעיות. אנחנו יכולים לקוות לודבר טוב יותר בעתיד . האם יש תקווה לעתיד ? האם אנחנו יכולים להשיג שלום בעולם ? איך אנחנו יכולים לכבוש את הרוע ?
העולם הוא מטורף. זה תמיד היה משוגע מאזהחטא של אדם וחווה . התרבויות של העולם הזה יהפכו לגרועות ביותר. ימי הסוף יהיו רעים יותר . נוצרים טובים יכולים להפוך את העולם הזה טוב יותרושהם צריכים.
הם יכולים להציל אנשיםמשיפוטו של אלוהים. הם יכולים להפוך את התרבות שלהם טובה יותר. אבל העולם הזה יישפט .
אם אדם דוחה את ישווהאדםשמת. ואזהאדם יהיהזעמו של אלוהים בחיים שלהםוהאדם ילך לגיהינום. חטא אחד מוביל את אדם לגיהינום. שלהם שום תקווהלאדםשדוחה את ישו.
כאשר אדם מקבל את ישו אז יש ליהאדםיחסים עם אלוהים. האדם הוא נקי על פי אלוהים. אם אדם דוחה את ישו ואז האדם הוא מלוכלך וחטאבעיניו של אלוהים. אבל ישו מת למעןהחטאים של האנושות ולכן הם יכולים להיות נקיים בצדקתו.
אנו נולדים רשעים , אבל יכול להיות לנו צדקתו של אלוהים דרך הצלב של ישו.משלי 11:8

 צַ֭דִּיק מִצָּרָ֣ה נֶחֱלָ֑ץ וַיָּבֹ֖א רָשָׁ֣ע תַּחְתָּֽיו׃

 

 

No comments:

Post a Comment