Translate

Saturday, March 22, 2014

עונות השנה

באמצע חשבון הבריאה, אלוהים ברא את הבחנה בין יום, עונה ושנה. זה מצביע על כך שהם באורכים שונים של זמן.

אם ברצוננו ימי בריאה כתקופה ארוכה של זמן אז מה היא עונה או מה היא שנה?

כל הפסוק לא מצליח לי שום משמעות אם יום אינו יום מילולי.

האם עונה תהפוך לתקופה בלתי מוגבלת של זמן ארוך במיוחד? וכמה זמן של תקופה בלתי מוגבלת של הזמן היא שנה? כאשר אנו מוסיפים רעיונות שינוי עלולים לטעות של אדם בשם אבולוציה לתנ"ך אז התנ"ך אינו חושים.

למה לשנות את המשמעות ברורה של התנ"ך לרעיון שנקרא אבולוציה.המודל משתנה בהתאם להבנה הנוכחית של הראיות המדעיות.בראשית 1:14

  וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיֹּ֖ום וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ לְאֹתֹת֙ וּלְמֹ֣ועֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים

No comments:

Post a Comment