Translate

Monday, March 24, 2014

Ang pinaka magandang babae

Nagsasalita ang mga tao tungkol sa pinakamagagandang kababaihan. Hindi ko hatulan kababaihan sa pamamagitan ng kanilang hitsura ngunit maraming mga tao gawin.
Naniniwala ako ng pinakamagandang babae sa lahat ng oras ay Eba. Siya ay ang ina ng lahat ng sangkatauhan.
Ang Bibliya ay nagtuturo na ang unang tao sa Bibliya ay sina Adan at Eba. Lalaki ay hindi maaaring ipanganak bata kaya Eba ay ang ina ng sangkatauhan.
Hindi mo makita Ebolusyon sa aklat ng Genesis. Ang Diyos ay isang sinungaling, kung si Adan ay hindi ang unang tao.
Ginawa ng Diyos uri. Nilikha ng Diyos mga kawani na tao bilang tao. Kawani na tao ay hindi nilikha mula sa mga hayop ngunit sa imahe ng Diyos.Genesis 3:20

 Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan.

No comments:

Post a Comment