Translate

Thursday, March 20, 2014

המילים מדברת מוות וחיים

אני מאמין שמילות הן רבות עוצמה. אנחנו יכולים לקלל את האנושות , או שאנחנו יכולים לברך את האנושות.
אנשים רבים בצעו את הטבע החוטא ולכן הם יקללו אנשים אחרים. הם מעליבים כי הם נשלטים על ידיהטבע החוטא . האדם השנוא יהרוס את האנושות . אדם זה הוא מכוער ולא מכובד .
יש לנו הרבה אנשים מכובדות בעולם הזה. ישנן תוכניות רבות לקדם את הרעיון הזה. זה נקרא רכילות.
האנושות צריכהלב נקי. הלב הנקי צריך לדבר עם אהבה ואמת. רוח הקודש יכולה להביאלב חדש לאנושות. פעמים רבות,אדם יכול להיות בעל לב מלוכלך ואז האדם יהיהלב נקי.
ישו מת על הצלב , ואם אנחנו שונאים את החטאים שלנו אז אנחנו יכולים להפנות את הגב לאלוהים. אדם עםלב חדש ישנא אתהחטא של רכילות.
חסידיו של ישו צריך לבחון את הלב. לפעמים הלב האפל רוצה לחזור ולכן הם מדברים דברים רעים, כיהלב מלא בחטא. החסיד צריך לחזור בתשובה ולבקש מאלוהיםלב חדש.משלי 11:9

 בְּפֶ֗ה חָ֭נֵף יַשְׁחִ֣ת רֵעֵ֑הוּ וּ֝בְדַ֗עַת צַדִּיקִ֥ים יֵחָלֵֽצוּ׃

No comments:

Post a Comment