Translate

Wednesday, March 26, 2014

Ang tagal ng oras

Ang piniling salita upang makipag-usap ang tagal ng nilikha ng Diyos ay makabuluhan. Sa wika Hebreo, mayroong maraming mga salita na ginamit upang ipahiwatig ang ilang mga paraan ng oras. Sa wika Hebrew may mga labing-isang mga salita upang ipaliwanag ang isang mahabang yugto ng panahon. Kung sana ay Nais ng Diyos sa amin upang maunawaan na ang Kanyang Creation kinuha milyong taon. Na siya maaaring magamit ang labing-isang salita na naglalarawan ng isang mahabang yugto ng panahon. Ngunit pinili ng Diyos wala ng mga salitang iyon. Pinili niya ang mga salitang 'araw'. Pare-pareho Siya ay paano niya ito ginamit (na may isang numero), tinukoy niya ang haba ng araw (gabi at umaga) at na sinulat niya ito pababa para sa amin sa clay tablet (Sampung Utos). Ano ang nalalaman katibayan na kailangan namin na kinakailangan Diyos anim na literal na araw upang lumikha.

No comments:

Post a Comment