Translate

Friday, March 14, 2014

שתי הודעות


.שנים רבות חלפו ולא אחד של הודעה אחת במקרא השתנתה. למה אנחנו צריכים לנסות ליצור הרמונית בריאה מקראית עם אבולוציה. יש אבולוציה אין עובדות תומכות, היסטוריה של מידע שגוי, הונאות ושינוי מתמיד והרבה אנשים רוצים להיות בהרמוניה את רעיון אבולוציה בתנ"ך.
יש לי הצהרה אלפיים שנה ישנה במקרא המתארת ​​את ההרמוניה הזו, או האמונה כי התנ"ך והאבולוציה בקנה האחדאגרת פולוס השנייה אל-טימותי 4:3-4

 כי יבוא הזמן שהאנשים לא יקשיבו לאמת, ויחפשו מורים שילמדו אותם מה שהם רוצים לשמוע. הם לא יקשיבו לדבר אלוהים, ויפנו בשמחה לאגדות ולשקרים

No comments:

Post a Comment