Translate

Wednesday, July 15, 2015

Naiintindihan ko ang buhay na ito kaya hindi dapat itama ang mga tao sa aking mga aksyon

Ang sangkatauhan ay marunong at maaaring ilikha ang maraming mga bagong produkto. Ngunit palaging may manunuya.

A manlilibak ay maaaring isang teen-age na tao o isang mas lumang tao.

Manlilibak Ang hindi makinig sa magandang payo dahil ang taong iyon ay magkakaroon ng kapurihan.

Pagmamataas ay maiwasan ang karunungan ng buhay. Manlilibak ay hindi makipag-usap sa mga pantas na tao dahil tao na mahal kahangalan higit sa karunungan.

Ang mga taong laging sinasabi na sila ay hindi suwail. Ngunit ang tao na hindi mo nais ang Biblia at ang Diyos.

Ang taong iyon ay tinatanggihan ang pinaka-matalino na. Ang matalino pagkatao ay tinatawag na Diyos.

Ang kultura mocks Diyos, kaya ang kultura ay puno ng mga mangmang.

Kailangan namin na ang inabandunang sa aming kamangmangan at sumunod kay Jesus.

Kung pagkatapos ay kailangan mo ng isang bagong puso magsisi sa iyong mga kasalanan. Si Jesus ay namatay sa krus at napagtagumpayan ang kamatayan. Kaya maaari naming magkaroon ng isang bagong kaluluwa.Kawikaan 15: 12

 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo,
at sa matatalino'y di hihingi ng payo.

No comments:

Post a Comment