Translate

Wednesday, July 29, 2015

Gusto ko ng pera sa aking bank account

Alam ko na ang mga tao na malaman na ang pera ay bumili ng kotse at bangka. Ang mga taong nais na pakiramdam ng seguridad mula sa pagkakaroon ng pera.

May walang mali sa pagkakaroon ng pera ngunit pera ay hindi maaaring magdala ng kapayapaan sa kaluluwa ng tao.

Ang malungkot na balita tungkol sa maraming mga rich mga tao ay na ang mga pamilya ay masama sa katawan. May ay maaaring maraming fights tungkol sa pera. Mukhang na nagmamahal sa pamilya ng pera kaysa sa pamilya.

Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng pera ngunit ang taong ito ay maaaring sirain ang pamilya.

Ako may kilalang pamilya na sira dahil sa pag-ibig ng pera. Ito ay malungkot.

Kailangan naming malaman na ang Panginoon ay may-ari ng pera. Ang isang tao ay hindi sariling ang pera ngunit ang nagmamay-ari ng Diyos ang pera.

Kailangan namin na tumutok sa Panginoon at pararangalan siya.

Kung ang isang tao ay hindi magkaroon ng pera ngunit isang pag-ibig para sa Panginoon. Pagkatapos na ang tao ay mayaman.

Kailangan namin upang sumunod kay Jesus. Siya ay dumating sa lupa na ito. Siya ay nanirahan ang perpektong buhay. Siya ay namatay sa krus at napagtagumpayan ang kamatayan. Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan.Kawikaan 15: 16

  Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh,
ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban.

No comments:

Post a Comment