Translate

Wednesday, July 22, 2015

אתה צריך להתרברב על עצמך

יש התרבות אנשים רבים שיש לי איוולת בלב. אנשים מודאגים לגבי הצרכים שלהם ולדחות את הידע של חיים.

יש רגעים שבי טיפש ישמעו חוכמה. אבל האדם שדחה את הידע כי האיוולת היא חשובה יותר מחוכמה.

אני היה טיפש ואני שונא את החוכמה. כשאני לא אחרי ישוע אז הייתי טיפש.

אלוהים רצה שאני חווה אותו. אז ישו מת על הצלב עבור חטאיי. שמעתי את ההיסטוריה של אהבת האל ואז אני חוזר בתשובה מהחטאים שלי.כשאמצתי את ישו ואז היה לי את הנשמה חדשה.

הנשמה שלי אהבה את החוכמה. התחלתי לקרוא את התנ"ך.רוח הקודש עזרה לי להבין את מוחו של אלוהים.

אם יש לי בעיות אז אני צריך להתפלל ולקרוא את התנ"ךמשלי 15:14

 לֵ֣ב נָ֭בוֹן יְבַקֶּשׁ־דָּ֑עַת ׳וּפְנֵי׳ ״וּפִ֥י״ כְ֝סִילִ֗ים יִרְעֶ֥ה אִוֶּֽלֶת

No comments:

Post a Comment