Translate

Wednesday, July 29, 2015

אני רוצה את הכסף בחשבון הבנק שלי

אני יודע שאנשים יודעים שכסף יקנה מכוניות וסירות. אנשים רוצים להרגיש הביטחון מיש כסף.

אין שום דבר רע עם שיש כסף אבל כסף לא יכול להביא שלום לנפש האדם.

החדשות עצובות על אנשים עשירים רבים היא שהמשפחה היא לא בריאה. לא יכול להיות קרבות רבים על הכסף. נראה כי המשפחה אוהבת כסף יותר מהמשפחה.

אדם יכול להיות כסף, אבל אדם זה יכול להרוס את המשפחה.

אני מכיר משפחות שנהרסו בגלל האהבה של כסף. זה עצוב.

אנחנו צריכים לדעת שהקב"ה הוא הבעלים של הכסף.אדם לא בעלים של הכסף, אבל אלוהים מחזיק את הכסף.

אנחנו צריכים להתמקד בלורד ולכבד אותו.

אם אדם לא צריך כסף, אבל אהבה לאלוהים. אז האדם שהוא עשיר.

אנחנו צריכים ללכת אחרי ישוע. הוא בא לארץ זו. הוא חי החיים מושלמים. הוא מת על הצלב והמוות כבש. עלינו לחזור בתשובה מכל חטאינו.משלי 15:16

 טוֹב־מְ֭עַט בְּיִרְאַ֣ת יְהוָ֑ה מֵאוֹצָ֥ר רָ֝֗ב וּמְה֥וּמָה בֽוֹ

No comments:

Post a Comment