Translate

Wednesday, July 22, 2015

Kailangan mo upang magmayabang tungkol sa iyong sarili

Ang kultura ay may maraming mga tao na magkaroon ng kamangmangan sa mga puso. Ang mga tao ay nag-aalala tungkol sa kanilang sariling mga pangangailangan at tanggihan ang kaalaman ng buhay.

May mga oras na kapag ang mga mangmang ay marinig karunungan. Subalit ang taong iyon ay tanggihan ang kaalaman dahil ang kamangmangan ay mas mahalaga kaysa sa kaalaman.

Ako ay isang aksaya ng panahon at ako ay kinamuhian karunungan. Kapag hindi ako nag-follow Jesus pagkatapos ay ako ay isang tanga.

Nais ng Diyos sa akin sa karanasan niya. Kaya si Kristo ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Narinig ko ang kasaysayan ng mga pag-ibig ng Diyos at pagkatapos ay nagsisi ko mula sa aking mga kasalanan. Kapag niyakap ko si Jesus at pagkatapos ay ako ay isang bagong kaluluwa.

Minamahal ng aking kaluluwa karunungan. Ako ay nagsimulang basahin ang Biblia. Ang Banal na Espiritu ay nakatulong sa akin na maunawaan ang isip ng Diyos.

Kung ako ay may mga isyu pagkatapos ay kailangan ko upang manalangin at basahin ang Biblia.Kawikaan 15: 14

  Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan,
ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan.

No comments:

Post a Comment