Translate

Monday, February 29, 2016

אנשים רוצים מתנות

אני יודע שאנשים כמו מתנות אבל הרבה אנשים רוצים מתנות רק בחיים. התרבות רוצה פריטים בחינם ואת התרבות לא רוצה לעבוד על הרצונות שלהם.אלוהים ברא אנשים לעבוד כדי מטרותיהם. כשאדם עובד אז מעשיהם יגדלו אופיו של האדם.אני אוהבת את החוכמה מהתנ"ך. העולם הופך להיות חברות עצלניות ורבים לא יכולות למצוא עובדים טובים. הפוליטיקאים לקבל קולות כי הם מבטיחים תוכנות חינם.אין דבר חינם בעולם הזה. אם אדם רוצה בית, האדם צריך עבודה טובה.האדם צריך לחסוך כסף ואז לקנות בית.אם אדם רוצה פרישה טובה אז אדם צריך לשמור על פרישה.אלוהים נתן רצון לאנושות לעבוד ולעבוד היא הרגל טוב.הדבר החופשי היחיד הוא חסדו של אלוהים. אנחנו לא יכולים לזכות באהבת ושמי ה '. הסיבה שאנחנו לא יכולים לזכות באהבת אלוהים משום שאנו חוטאים. חטא אחד מפריד בינינו לבין אלוהים, אז אלוהים הבן בא לעולם הזה.הוא חי חיים מושלמים, והוא מת על הצלב. הוא קם מן המתים ולכן עלינו לחזור בתשובה מחטאינו בעקבותיו.אם אדם רוצה תוכנה חופשית, אז האדם צריך להיות ישו מניעיהם. החזרה בתשובה בלב הוא הרעיון העליון. כשאדם מאמין אז האדם יכבד את הלורד


משלי 16:26

 נֶ֣פֶשׁ עָ֭מֵל עָ֣מְלָה לּ֑וֹ כִּֽי־אָכַ֖ף עָלָ֣יו פִּֽיהוּ

No comments:

Post a Comment