Translate

Saturday, February 13, 2016

דברינו הם חזקים

אני יודע שחיים זה קשה. אנחנו שומעים מילים מאנשים ומילים רבות הם מזיקים.

אנשים שומעים הרבה מילים של גינוי. אנשים שומעים הרבה מילים של שנאה. התרבות של המין האנושי היא אכזרית ולכן אנחנו צריכים מילים טובות.

מילות טובות מגיעות מהתנ"ך ואלוהים. אלוהים הוא אדיב ותבונתו הוא נהדר.

אם אנחנו רוצים להיות מילות חזקות אז אנחנו צריכים לדעת את התנ"ך ואלוהים.

שמעתי בעיות אנשים ואני מדבר פסוק מהתנ"ך. האדם נדהם על התבונה ועל האדם שאני אינטליגנטי. אין לי חוכמה אבל החוכמה היחידה היא מהתנ"ך ואת האדון ישוע.

אם אדם רוצה להשפיע על העולם, ואז הוא צריך לקרוא את התנ"ך והוא צריך להסביר את התנ"ךמשלי 16:24

 צוּף־דְּ֭בַשׁ אִמְרֵי־נֹ֑עַם מָת֥וֹק לַ֝נֶּפֶשׁ וּמַרְפֵּ֥א לָעָֽצֶם

No comments:

Post a Comment