Translate

Sunday, February 14, 2016

Ang Buhay ay hindi tiyak

Ang Buhay ay hindi tiyak at ang pangako ng sangkatauhan ay hindi garantisadong. Ang isang tao ay maaaring pangako ng isang resulta ngunit hindi namin alam.
Maaari naming magkaroon ng isang pag-aaral, maaari naming ipagpalagay na magkakaroon kami ng isang trabaho. Mayroong maraming mga tao na may degree sa kolehiyo na maaari hindi isang trabaho.
Ang Buhay ay maaaring panamlayin ang isang tao dahil ang buhay ay hindi tiyak. Kailangan nating magtiwala hindi sa aming karunungan o sangkatauhan.
Ang Diyos ay sa kontrol ng lahat ng bagay. Dapat nating hangarin ang kanya at ang buhay na ito ay magdadala ng mga pagsubok. Maraming mga kaganapan na tila hindi patas ngunit kailangan naming panatilihin ang hanapin ang Panginoon.
Si Isaac inilipat sa maraming iba't-ibang mga lugar at siya ay nagkaroon ng isyu sa kaniyang mga kalapit. Naniniwala ako na ang Diyos ay hindi gusto sa amin upang maging komportable sa mundo na ito kaya maraming mga pagsubok ang mangyayari.
Siya ay inilipat sa isang lungsod at ang lugar ay perpekto para sa kanyang pamilya. Kailangan naming naniniwala na ang Diyos ay may ang pinakamahusay na plano at kailangan naming sundin ang Panginoon. Kapag ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang perpektong plano pagkatapos ay ang aming pananampalataya ay tumaas.
Si Isaac inilipat sa isang lugar at pangalanan niya ang bayan. Ang bayan ay pinangalanang Rehoboth. Ang salitang Rehoboth sa Hebreo ay nangangahulugang room.
Maraming mga tao ay hindi magkaroon ng pananampalataya. Kailangan naming magkaroon ng pananampalataya.
Kailangan namin ng isang relasyon sa Jesus. Siya ang Manlilikha at siya'y naparoon sa mundong ito. Siya ay nanirahan sa isang perpektong buhay at namatay sa krus. Pagkatapos siya nabuhay muli mula sa patay.
Dapat nating kilalanin na tayo ay makasalanan. Kaya kailangan namin ng isang pardon at si Jesus ay magbibigay sa amin ng kapatawaran kapag nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan at sundin kanya. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos kay Hesus.Genesis 26:22

 Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin nito, kaya't tinawag niyang "Balon ng Kalayaan." Ang sabi niya, "Uunlad tayo sa lupaing ito, sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito."

No comments:

Post a Comment