Translate

Wednesday, February 10, 2016

המסע של החיים

החיים משתנה כל הזמן. אנחנו לא אוהבים שינוי אך שינויים יקרים. אני מאמין שאלוהים יש תכנית לכולם ואנשים יהפכו נוחים בחיים.
אתגרי חיים יגרמו לאנשים עצבים אך אתגרים טובים. סוגיות תגרומנה לאנשים לסמוך על ה '.
אנחנו מגבילים את עצמנו ואת אלוהים להבין האנושות. הוא יודע מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים להשיג.
אלוהים הוא בורא הגדול של אנשים.
יצחק היה בעיותיו והוא מודאג מצב חייו. אלוהים לימד יצחק לבטוח בה '.
יצחק הייתה משפחה ומשרתים. הוא היה צריך לספק לאנשים האלה.
הוא נאלץ לעבור למקום אחר. היו בטוחים פעמים בחייו.
הוא עבר לעיר אחרת יהוה מודרך יצחק.
אלוהים להוביל יצחק למים. אנחנו לא יכולים לחיות בלי מים. האדמה היתה מים מתוקים.
אנחנו לא צריכים לפקפק אלוהים כי יש לו את התוכנית המושלמת ואנחנו לא לדעת את העתיד.
כולם יהיו בספק אבל אלוהים רוצה האנושות לבטוח בו.
הוא רוצה מערכת יחסים עם המין האנושי. האנושות היא חוטאה ואנחנו צריכות גאולה.
ישוע בא אל האדמה הזו כמו אלוהים ואדם. הוא חי חיים מושלמים ומת על הצלב.
הוא נצח את המוות ואנחנו יכולים לחיות רוחניים כי מותו ותחייתו של ישו.
אנו חייבים להאמין וללכת בעקבותיו. עלינו לחזור בתשובה מחטאינו ועלינו ללכת בעקבותיו.

בראשית 26:19-21


19 וַיַּחְפְּר֥וּ עַבְדֵֽי־יִצְחָ֖ק בַּנָּ֑חַל וַיִּ֨מְצְאוּ־שָׁ֔ם בְּאֵ֖ר מַ֥יִם חַיִּֽים׃
20 וַיָּרִ֜יבוּ רֹעֵ֣י גְרָ֗ר עִם־רֹעֵ֥י יִצְחָ֛ק לֵאמֹ֖ר לָ֣נוּ הַמָּ֑יִם וַיִּקְרָ֤א שֵֽׁם־הַבְּאֵר֙ עֵ֔שֶׂק כִּ֥י הִֽתְעַשְּׂק֖וּ עִמּֽוֹ׃
21 וַֽיַּחְפְּרוּ֙ בְּאֵ֣ר אַחֶ֔רֶת וַיָּרִ֖יבוּ גַּם־עָלֶ֑יהָ וַיִּקְרָ֥א שְׁמָ֖הּ שִׂטְנָֽה

No comments:

Post a Comment