Translate

Monday, May 27, 2013

makatanggap ng kalayaan?

Tumanggap ng kalayaan? Alam ko ang kalayaan dahil ako basahin at sundin ang Bibliya. Araw-araw ko basahin ang Bibliya at ilagay ito sa aking buhay. Nakakakita ako ng maraming pagkahulog sa pag-dahil sa kanilang mga kasalanan. Maaari ba akong magkasala ngunit ang pagnanais ay hindi doon dahil ang Bibliya ay ang hari ng aking puso. May kalayaan sa Jesus at ang Bibliya.
Kung ang isang tao ay hindi basahin ang Bibliya at sundin nila ang kanilang pagnanais; pagkatapos kasalanan ay mamuno sa kanilang buhay.
Diyos ay nagbibigay ng Banal na Espiritu. Ano ang isang magandang kumbinasyon sa buhay na ito? Magkaroon ng Biblia sa iyong buhay at sundin ang Banal na Espiritu. Ang lahat ng mga mananampalataya tumanggap ng Banal na Espiritu kapag sila ay magsisi at sundin si Jesus.Awit 37:30-31

 

30 Sa bibig ng matuwid namumutawi'y karunungan;
at sa labi nila'y pawang katarungan.
31 Ang utos ng Diyos ang laman ng puso,
sa utos na ito'y hindi lumalayo.

No comments:

Post a Comment