Translate

Saturday, May 25, 2013

ang ebanghelyo

maraming walang ipangaral ang ebanghelyo. maraming tao sinumpa sa impiyerno. Kapatawaran sa Jesus dahil ang kasalanan ng tao. Narito ang ebanghelyo.

 http://www.4laws.com/laws/tagalog/default.htm

No comments:

Post a Comment