Translate

Thursday, May 23, 2013

ang babalang

Gusto namin ang mga babala kapag masamang bagay ang mangyayari. Kung alam namin tungkol sa isang babala pagkatapos ay maaari naming plano para dito.
Maraming mga tao ang naniniwala hindi nila alam ang hinaharap, iyon ay totoo. Maaari naming malaman ang Diyos at ang Diyos ay nagbibigay sa karunungan at kaalaman. Kung ang isang tao na gusto ang katotohanan pagkatapos ay basahin ang mga ito sa Bibliya. Kapag sila ay basahin ang bibliya, pagkatapos ay maunawaan nila na si Hesus ay Diyos. Kung magsisi kami pagkatapos naming matanggap ang Banal na Espiritu. Pagkatapos namin nais na basahin ang Bibliya at ang Bibliya ay nagbibigay sa karunungan.Awit 19:11

  Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod,
may malaking gantimpala kapag aking sinusunod.

No comments:

Post a Comment