Translate

Wednesday, May 29, 2013

Ang pilipit kultura

Nakatira ako sa isang pilipit kultura. Maraming mga tao sabihin na ito: pag-ibig ko kasalanan. Ang kultura ay yakapin ang isang tao na ay gay at sabihin na sila ay ipinanganak gay. Ang kultura ay yakapin ang isang tao na imoral at sabihin na ang tao ay bata pa kaya, maaari silang magkaroon ng sex.
Kailangan kong mag-focus sa Jesus at ang Bibliya. Ang Bibliya ay nagpapaliwanag na ang homosexuality ay isang kasalanan at kasalanan lead sa mga tao sa impiyerno. Ang Bibliya ay nagpapaliwanag na sex sa labas ng kasal ay kasalanan. Diyos pagnanais sex lamang para sa pag-aasawa.
Maraming tao magpisan bago sila makakuha ng kasal. Alam ko ang Diyos ay hindi nais na.
Kung ako tumutok sa Jesus pagkatapos ay hindi ko ay sundin ang mga maling gamit kultura. Araw-araw ko basahin ang Bibliya at hilingin sa Panginoon upang gabayan ako.Awit 119:9-11

 

9 Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao,
sa kanilang kabataan?
Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan.
10 Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran,
huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway.
11 Ang banal mong kautusa'y sa puso ko iingatan,
upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman.

No comments:

Post a Comment