Translate

Thursday, May 23, 2013

האזהרה

אנחנו אוהבים אזהרות כאשר דברים רעים קורה. אם אנחנו יודעים על אזהרה אז אנחנו יכולים לתכנן את זה.
אנשים רבים מאמינים שהם לא יכולים לדעת את העתיד, זה נכון. אנחנו יכולים להכיר את אלוהים ואלוהים נותן חוכמה וידע. אם אדם רוצה את האמת ואז הם יוכלו לקרוא את התנ"ך. כשהם קוראים את התנ"ך, ואז הם יבינו שישוע הוא אלוהים. אם נחזור בתשובה אז אנחנו מקבלים את רוח הקודש. לאחר מכן אנו רוצים לקרוא את התנ"ך והתנ"ך נותן חוכמה.תהילים 19:11

 הַֽנֶּחֱמָדִ֗ים מִ֭זָּהָב וּמִפַּ֣ז רָ֑ב וּמְתוּקִ֥ים מִ֝דְּבַ֗שׁ וְנֹ֣פֶת צוּפִֽים׃

No comments:

Post a Comment