Translate

Saturday, May 18, 2013

Ang tunay na boses

 
 Tawag ang wisdom sa mga tao, marami huwag makinig. Kung ang isang tao ay nagnanais ng buhay pagkatapos ay kailangan nila upang marinig ang tunay na karunungan. Kung ang isang tao rejects ang karunungan, at pagkatapos, pag-ibig kamatayan. Ang karunungan ng Biblia. Kung tanggihan mo ang karunungan ng Diyos at ng Bibliya, pagkatapos gusto mo na ang kamatayan sa iyong buhay.
Hinihiling ko ang Diyos ang nagnanais ng katotohanan at poot ang kasalanan.Kawikaan 8:32-36

32 "At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan,
sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay.
33 Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo,
huwag mong pababayaan ni lalayuan ito.
34 Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig,
sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig.
35 Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay,
at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan.
36 Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan,
ang napopoot sa akin, iniibig ay kamatayan."

No comments:

Post a Comment