Translate

Monday, May 30, 2016

יש לו שליטה

יש לנו החלטות רבות בחיים האלה. אנחנו צריכים לחשוב מה הכי טוב בחיינו כך אנו מתכננים לעתיד.

נראה כי נחליט בעתיד שלנו, אבל אנחנו לא מבינים את החיים האלה.

אלוהים שולט מה קורה על פני האדמה הזאת. אנשים רבים חושבים שהם עושים מרצונם אבל אלוהים הוא מנחה מה הוא רוצה שיקרה באותו היום.

יש לנו שתי אפשרויות. אנחנו יכולים לשאול את הקב"ה להנחות אותנו ולהיות מבורך או שאנחנו יכולים לדחות את ההדרכה של ה 'להיות מקולל.משלי 16:33

 בַּ֭חֵיק יוּטַ֣ל אֶת־הַגּוֹרָ֑ל וּ֝מֵיְהוָ֗ה כָּל־מִשְׁפָּטֽוֹ

No comments:

Post a Comment