Translate

Tuesday, May 3, 2016

הסגידה למראה צעיר

העולם ישתחוו פרק הזמן של להיות אדם צעיר. אנשים לא אוהבים מוות ולכן הם רוצים להיות צעירים לנצח.

נכון לעת זקנה תביא כואב על הגוף. זה נכון שכאשר אתה בן חמישים שנים אז אתה לא תרגיש כמו גם עשית כשהיית בן עשרים.

ישנן עונות בחיים ועלינו להשלים עם הגיל שאנחנו כרגע. אני יודע את העתיד מפחיד אבל הניסויים בחיינו יהיו גורמים לנו לחפש את הלורד.

הם אנשים רבים אשר רוצים להפוך צעיר אבל אנחנו חייבים לקבל את העובדה הזו. כשהיינו נותנים חיים אז אנחנו לאט נתחיל למות.

עלינו להתחבר עם האדון ישוע אבל החדשות העצובה היא שאנשים חושבים שהם חכמים יותר מאשר אלוהים.משלי 16:31

עֲטֶ֣רֶת תִּפְאֶ֣רֶת שֵׂיבָ֑ה בְּדֶ֥רֶךְ צְ֝דָקָ֗ה תִּמָּצֵֽא

No comments:

Post a Comment