Translate

Monday, May 30, 2016

Siya ay may control

Mayroon kaming maraming mga desisyon sa buhay na ito. Kailangan nating isipin kung ano ang pinakamahusay para sa aming mga buhay kaya plano naming para sa hinaharap.

Tila na magpasya namin ang aming hinaharap ngunit hindi namin maunawaan ang buhay na ito.

Hawak ng Diyos kung ano ang mangyayari sa mundong ito. Maraming mga tao ang tingin na sila ay paggawa ng kanilang sariling kalooban kundi ang Panginoon ay giya kung ano siya ay nais na mangyayari sa araw na iyon.

Mayroon kaming dalawang mga pagpipilian. Maaari naming hilingin sa Panginoon na gagabayan at pagpapalain o maaari naming tanggihan ang patnubay ng Panginoon at ay susumpain.Kawikaan 16: 33

 Isinasagawa ng tao ang palabunutan,
ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan.

No comments:

Post a Comment