Translate

Tuesday, May 3, 2016

Ang pagsamba ng kabataan hitsura

Ang mundo na mananamba ang tagal ng panahon ng pagiging isang batang may sapat na gulang. Ang mga tao ay hindi tulad ng kamatayan kaya gusto nilang maging bata para magpakailanman.

Ito ay totoo na katandaan ay magdadala Masakit sa katawan. Ito ay totoo na kapag ikaw ay limampung taong gulang at pagkatapos ay hindi mo na huwag mag pati na rin ang ginawa mo noong ikaw ay dalawampung taong gulang.

May mga panahon sa buhay at kailangan nating tanggapin ang edad na tayo sa kasalukuyan. Alam ko ang hinaharap ay nakakatakot ngunit ang mga pagsubok sa ating buhay ay gumagawa sa amin hanapin ang Panginoon.

Ang mga ito ay maraming mga tao na nais na maging mas bata ngunit kailangan naming tanggapin ang katotohanang ito. Kapag kami ay nagbibigay sa buhay pagkatapos ay kami ay dahan-dahan simulan namamatay.

Kailangan naming kumonekta sa Panginoong si  Jesus ngunit ang malungkot na balita ay na ang mga tao sa tingin na ang mga ito nang mas madunong kaysa sa Diyos.Mga Kawikaan 16:31

 Ang ulong may uban ay putong ng kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng katuwiran.

No comments:

Post a Comment