Translate

Monday, May 16, 2016

החוכמה היא המלך
הסרטים יפארו את הרעיון של אדם עם בעיית כעס מתרגז והריסת כל אדם כי הם נגדם. האדם הכועס ישתמש שום כוח חוכמה ולשימוש.
יש חוכמה באמצעות סבלנות להסתמך על ה '. האדם המתפלל והאמון בה 'יהיה כוח.
האיש אלים בסרט הוליוודי לא תלוי האדון ישוע ולכן אין בכוחה המחיה במעשיו
האיש החולה כי בטח בה 'יהיה כוח רב. אם אדם אומר לאנשים על התנ"ך וישו, אנשים אחרים יקבלו את הלורד. אז יש שני אנשים שיש להם שני בני אדם שהשתנה. שני אנשים ששינו את חייהם יכולים להשפיע שני אנשים נוספים. זוהי תנועת הטוב ביותר עבור שינוי בתרבות.

משלי 16:32

ט֤וֹב אֶ֣רֶךְ אַ֭פַּיִם מִגִּבּ֑וֹר וּמֹשֵׁ֥ל בְּ֝רוּח֗וֹ מִלֹּכֵ֥ד עִֽיר׃

No comments:

Post a Comment