Translate

Thursday, September 25, 2014

Sino ay isang magandang?

Maraming tao sa tingin ang mga ito ay mahusay na mga tao. Kailangan kong sabihin ang katotohanan. Walang isa na ay mabuti dahil tayo ay mga makasalanan. Ang mga tao na nais na maging pagkatapos ay isang mahusay na tao kung saan maaari isang tao kumuha ang layuning ito.

Ang tanging lugar ay matatagpuan sa Jesus. Ang krus ni Jesus ay maaaring patawarin ang isang tao ngunit kailangan ng tao na magsisi mula sa kanilang mga kasalanan. Pagkatapos ang tao ay may relasyon sa Panginoon.

Kung ang isang tao tanggihan na magsisi pagkatapos ay sila ay mamamatay sa kanilang kasalanan at hindi pinatawad. Sila ay walang relasyon sa Panginoon.

Ang taong iyon ay tumangging Diyos pagkatapos ay ang kanilang mga kasalanan ay kontrolin ang kanilang buong buhay. Ayaw ng Diyos ang mga kasalanan ng sangkatauhan sapagkat siya ay dalisay.Kawikaan 12:2

 Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid,
ngunit sa masasama siya ay nagagalit.

No comments:

Post a Comment