Translate

Monday, September 1, 2014

Sino ang iyong diyos?

Maraming mga tao ay magtiwala sa pera. Pera ay hindi masama ngunit pera ay hindi Diyos. Maraming mga tao ang sumamba sa pera tulad ng mga Kristiyano sumasamba kay Jesus. Ang mga bangko ay ang mga simbahan ng mundo.

Ang isang tao ay maaaring gumamit ng pera para sa kaluwalhatian ng Panginoon ngunit kailangan ng Diyos na maging ang pinakamahalagang bagay sa isang buhay na tao.

Namin ang lahat ay nagkasala. Walang sinuman ang nararapat langit ngunit impiyerno. Kailangan namin upang makatanggap ng awa mula sa Panginoon. Maaari kaming tumanggap ng awa kapag magsisi namin mula sa atin mga kasalanan. Ang krus ni Jesus ay maaaring magdala ng kapatawaran sa kanilang relasyon sa Panginoon dahil Siya ay ang perpektong sakripisyo. Conquered rin siya ng kamatayan. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng buhay sa langit at sa mundong ito kapag inilagay nila ang kanilang pananampalataya kay Hesus.

Kapag aming tinatanggap si Jesus pagkatapos ay naming matanggap ang Banal na Espiritu. Ay gagabay Ang Banal na Espiritu ang mananampalataya.Kawikaan 11:28

 Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman,
ngunit ang matuwid ay giginhawa, tulad ng sariwang halaman.

No comments:

Post a Comment