Translate

Tuesday, September 30, 2014

Ang kasal

Hindi ako isang tagapayo sa pag-aasawa ngunit Alam ko na ito. Ang isang mabuting asawa ay mabuti at masamang asawa ay masama.

Kapag ang isang tao ay nais na may-asawa pagkatapos ay kailangang maghanap ng isang malakas na character dahil alam ko pag-aasawa ay mahirap ang asawa. At kailangang pag-ibig kay Jesus at payagan si Jesus upang ibahin ang anyo ng kanilang mga puso ang asawa.

Ang asawa na may isang mahusay na asawa ay maaaring brag tungkol sa kanyang asawa. Ang isang asawa ng isang masamang asawa ay hindi maaaring brag tungkol sa kanyang asawa.

  Ang mga kalalakihan na may mahusay na asawang babae ay kailangang Purihin ang kanilang mga asawa dahil ang ilan mga lalaki ay walang magandang asawa.Kawikaan 12:4

 Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa,
ngunit kanser sa buto ang masamang asawa.

No comments:

Post a Comment