Translate

Monday, September 8, 2014

Sigurado ka tanga?

Maraming mga unwise mas lumang mga bata na tanggihan ang mga paraan ng Panginoon at buhay para sa kanilang sarili. Kapag rejects isang tao ni Hesus pagkatapos ay wala silang buhay sa lupa at naghihintay impiyerno para sa kanila. Ang ilang mga mas lumang mga bata tinanggap si Jesus ngunit ang mga ito ay hindi tapat kay Jesus. Ang mga bata ay hindi magkakaroon ng malaking premyo sa langit. Sigurado ka sa pag-uuri na ito?
Kung ang isang tao tanggihan ang katotohanan hinggil sa Bibliya pagkatapos sila ay magiging isang lingkod sa matalino. Ang isang tao na tanggihan ang Bibliya katotohanan, hindi sila magiging mahusay sa pera. Ang isang tao na nauunawaan ang aklat ng Kawikaan pagkatapos ay sila mahawakan ang pera mabuti. Huwag mong gustuhing maging isang lider o isang natalo?Kawikaan 11:29

 Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan,
mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay.
Ang taong mangmang at walang nalalaman,
ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay.

No comments:

Post a Comment