Translate

Thursday, August 21, 2014

חיים טובים

מה הוא החיים טובים? אם אדם מרוויח כסף וחיי במיקום מפואר? זה חיים טובים. אני צריך להסביר את הבשורה ראשונה.

האנושות חטאו ושמגיעים לנו גיהינום. אלוהים אוהב את האנושות אבל הוא חייב להעניש את החטא. ישו נולד מבתולה וחי חיים מושלמים. הוא היה הכבש המושלם לאנושות. בברית הישנה, שם היה כבש שהיה קורבן על חטא. ישו היה הקורבן המושלם עבור האנושות. הוא מת על הצלב עבור העולם. הוא כבש את המוות.ואם אדם רוצה בחיים חדשים ואז הם צריכים לחזור בתשובה מחטאיהם. והם צריכים לקבל את הסליחה של הצלב של ישו לחיי נצח.

ישו הוא הדוגמא הגדולה ביותר לאנושות. אני רוצה את הדוגמא של ישו.

כאשר אדם יש לי ישו בלבם אז הם צריכים לרצות לחלוק את החדשות של ישוע משיח. זה החיים הטובים ביותר. אדם זה יהיה מבורךמשלי 11:25

 נֶֽפֶשׁ־בְּרָכָ֥ה תְדֻשָּׁ֑ן וּ֝מַרְוֶ֗ה גַּם־ה֥וּא יֹורֶֽא

No comments:

Post a Comment