Translate

Saturday, August 16, 2014

Magkaroon ng lunas

Mayroon akong ng lunas para sa espirituwal na kanser. Ito ay tinatawag na krus ni Jesus. Ay nagkasala kami laban sa Panginoon at nararapat namin impiyerno. Ang magandang balita ay na si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At siya conquered kamatayan.

Isinulat ni ko mga blog at gumawa ng iba pang mga bagay para sa ebanghelyo ni Jesus Cristo.

Nakukuha ko pagod minsan ngunit nagbibigay ito sa akin buhay. Binibigyan Ang Banal na Espiritu sa akin buhay. Maraming mga Kristiyano ay tamad. Hindi nila gumawa ng anumang bagay para kay Jesus. Ang kanilang buhay ay pointless dahil nakatira sila para sa kanilang sarili. Sigurado ka nakatira para sa iyong sarili?Kawikaan 11:24

 Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman,
ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay.

No comments:

Post a Comment