Translate

Monday, August 25, 2014

Ang magandang panig

Nais namin na pinagpala sa buhay na ito. Mga tao gawin mabuti upang maaari nilang maging mapalad. Kung gumagana sa iyo at gawin ang mabuti at pagkatapos ay magkakaroon ka ng isang mapalad gawa.

Sa ating mga buhay maaari naming humingi ng mabuti o masama. Kung tanggihan namin ang Bibliya at pagpapabaya ito tatanggalin namin gusto ang masama. Kung ikaw ay isang Kristiyano gawin kasamaan, kung ikaw ay pagbabasa ng iyong Biblia? Kung hindi mo pa nai-pagbabasa ng iyong Biblia Magsasara pagkatapos mong masama sa iyong buhay. Kung hindi mo nais na makatanggap ng Jesus pagkatapos ikaw ay kinokontrol ng makasalanang kalikasan.

Kung ikaw ay isang Christian at basahin mo ang iyong Biblia, hindi ka nais ang mabuti. Kung susundin mo ang Bibliya at Banal na Espiritu pagkatapos ay magkakaroon ka ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay.Kawikaan 11:27

  Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang,
kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan.

No comments:

Post a Comment