Translate

Monday, August 25, 2014

צד הטוב

אנחנו אוהבים להיות מבורכים בחיים האלה. אנשים עושים כל כך טובים שהם יכולים להיות מבורכים. אם אתה עובד ועושה טוב אז תהיה לך עבודה מבורכת.

בחיינו אנו יכולים לבקש טובים או רעים. אם אנו דוחים את התנ"ך ולהזניח את זה אז אנחנו רוצים רעים. אם אתה נוצרי לעשות רע, יש לך כבר לקרוא את התנ"ך שלך? אם לא היה קורא את התנ"ך שלך אז אתה יהיה רע בחיים שלך. אם אתה לא רוצה לקבל את ישו אז אתה יהיה בשליטת הטבע החוטא.

אם אתה נוצרי ואתה קורא את התנ"ך שלך אז אתה רוצה טוב. אם אתה מבין את התנ"ך ורוח הקודש אז תהיה לך את ברכתו של אלוהים בחייךמשלי 11:27


 שֹׁ֣חֵֽר טֹ֭וב יְבַקֵּ֣שׁ רָצֹ֑ון וְדֹרֵ֖שׁ רָעָ֣ה תְבֹואֶֽנּוּ

No comments:

Post a Comment