Translate

Wednesday, July 30, 2014

Paano upang makakuha ng pera?

Ang bawat tao'y may pag-asa sa buhay na ito. Gusto mga tao ang isang mas mahusay na buhay upang subukan sila upang maging positibo. Maaari naming suriin ang ideyang ito.

Maraming mga pangkat subukang i-promote ang pag-asa. Naniniwala ako paggawa mabuting gawa ang mga magandang at ito warms mga tao puso. Ang katotohanan ay na namin mamatay. May isa na pamantayan para sa sangkatauhan. Kung gusto ang mga tao na magkaroon ng isang mapalad buhay pagkatapos ng kamatayan, kailangan nila na magsisi mula sa kanilang mga kasalanan. Kapag tumatanggap ng isang tao si Jesus pagkatapos ay ang mga ito ay napatawad at mayroon silang totoo pag-asa.

Kung ang isang tao rejects Jesus, ito ang problema. Sila ay nahatulan dahil sila ay nagkasala at si Jesus ay maaaring patawarin mo sila ngunit tanggihan nila ang pagpapawalang-sala. Ang taong iyon ay pupunta sa impiyerno. Walang pag-asa para sa taong ito. Ang tanging pag-asa ay natagpuan sa Jesus.Kawikaan 11:23

Ang nasa ng matuwid ay buti lamang: nguni't ang hintay ng masama ay poot.

No comments:

Post a Comment