Translate

Wednesday, July 2, 2014

Ang malinis na puso

Maraming mga tao ang nais kumuha ng malinis na puso. Ang mga tao basahin ang mga libro para sa tulong. Mga Tao kalimutan isang libro. Ipinapaliwanag ng Bibliya na ang malinis na puso. Ang mga tao ay kasalanan sa gitna. Ang krus ni Hesus maaari patawarin mo ang isang tao, kung ang taong nais upang sundin si Jesus. Kapag ang isang tao repents pagkatapos ay ang tao ay may kaugnayan sa ang Tagapaglikha. Ang masama ay maaaring maging matuwid sa Jesus.


Mga Kawikaan 11:20

Silang suwail sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kaniyang kaluguran.

No comments:

Post a Comment