Translate

Saturday, July 19, 2014

May kalayaan Ang may kasalanan

Sa bawat oras na nabasa ko ang balita ang nagkasala ay may kalayaan. Mukhang ang masasamang mga ideya mamuno mundong ito. Ang kapangyarihan kasamaan magkaroon ng pera at iba pang mga bagay. At mukhang mahusay na mga tao makakuha ng nasaktan. Ginagawang gusto ang isang tao na gumawa ng sama dahil sila ay walang kaparusahan para sa krimen.

Ang katotohanan ay na ito. May kasalanan ay parusahan. Ang bawat kasalanan ay pupuksain. Kung ang masasamang tao ay hindi nagsisi pagkatapos ay sila bayaran para sa kanilang mga kasalanan. Kami ay ang lahat ng masasamang tao. Dapat nating parusahan para sa ating mga kasalanan. Nakikita ng Diyos ang bawat kasalanan na ginagawa namin.

Mayroon akong magandang balita. Si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kung nabubuhay si Jesus puso ng isang tao pagkatapos sila ay napatawad.

Sigurado ka pinatawad?Kawikaan 11:21

 Ang taong masama'y di makakaligtas sa kaparusahan,
ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran.

No comments:

Post a Comment