Translate

Saturday, July 26, 2014

האישה היפה

יש נשים יפות רבות, אבל אין לי רבים מוסר. אם אדם רוצה אדם מושחת שיכול להתעלל אז אישה יפה ללא מוסר הוא טוב. אבל אם אתה רוצה חיים אמיתיים אז יש לאישה הזאת שום מטרה במערכת יחסים אמיתיות.

יופי אמיתי מגיע מישו. נשים יפות אוהבת ועוקבת אחרי ישו.משלי 11:22

 נֶ֣זֶם זָ֭הָב בְּאַ֣ף חֲזִ֑יר אִשָּׁ֥ה יָ֝פָ֗ה וְסָ֣רַת טָֽעַם

No comments:

Post a Comment